Nazwa pełna

VOX INDUSTRIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000497519

NIP

7773235677

REGON

302627998

Data rejestracji

3 marca 2014 r.

Data ostatniej zmiany

30 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Gdyńska 143, 62-004 Czerwonak, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostałe formy udzielania kredytów

  • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu reprezentuje spółkę samodzielnie.

Wspólnicy
  • 20.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.005.000,00 ZŁ

    Posiada całość akcji spółki

    TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014