Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

774,1 tys. zł

2013 r.

353,6 tys. zł