Nazwa pełna

FUNDACJA INSTYTUT IM. JERZEGO KMITY

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000497012

NIP

7811893395

REGON

302656698

Data rejestracji

11 lutego 2014 r.

Data ostatniej zmiany

25 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Strzeszyńska 130, 60-479 Poznań, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Wydawanie książek

  • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

  • Pozostałe drukowanie

  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność wspomagająca edukację

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawniony jest jednoosobowo prezes zarządu fundacji lub łacznie dwóch członków zarządu fundacji

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE