STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000496940

Numer NIP

7123285914

Numer REGON

61658108

Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców

Data przyznania statusu OPP

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

ul. Hirszfelda 6

20-092 Lublin

Polska