Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "APIS" H.OZIĘBŁO-D.OZIĘBŁO SPÓŁKA JAWNA

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000004950

NIP

9180000896

REGON

006050074

Data rejestracji

28 marca 2001 r.

Data ostatniej zmiany

5 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Gen. Władysława Andersa 5, 23-400 Biłgoraj, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja wyrobów tartacznych

 • Produkcja arkuszy fornirowych I płyt wykonanych na bazie drewna

 • Produkcja gotowych parkietów podłogowych

 • Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich I ciesielskich dla budownictwa

 • Produkcja opakowań drewnianych

 • Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; Produkcja wyrobów z korka, słomy I materiałów używanych do wyplatania

 • Produkcja mebli biurowych I sklepowych

 • Produkcja mebli kuchennych

 • Produkcja materaców

 • Produkcja pozostałych mebli

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

 • Roboty związane z budową dróg I autostrad

 • Roboty związane z budową dróg szynowych I kolei podziemnej

 • Roboty związane z budową mostów I tuneli

 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych I sieci rozdzielczych

 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych I elektroenergetycznych

 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej I wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Rozbiórka I burzenie obiektów budowlanych

 • Przygotowanie terenu pod budowę

 • Wykonywanie wykopów I wierceń geologiczno-inżynierskich

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych

 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych I klimatyzacyjnych

 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

 • Tynkowanie

 • Zakładanie stolarki budowlanej

 • Posadzkarstwo; Tapetowanie I oblicowywanie ścian

 • Malowanie I szklenie

 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

 • Wykonywanie konstrukcji I pokryć dachowych

 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Sprzedaż hurtowa maszyn I urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych I wyposażenia sanitarnego

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu I dodatkowego wyposażenia hydraulicznego I grzejnego

 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Działalność w zakresie architektury

 • Sprzedaż hurtowa I detaliczna samochodów osobowych I furgonetek

 • Sprzedaż hurtowa I detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Konserwacja I naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Sprzedaż hurtowa części I akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Sprzedaż detaliczna części I akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawnieni są-jednoosobowo henryk oziębło,jednoosobowo mirosław kielecki,jednoosobowo prokurent,daniel oziębło łącznie z drugim wspólnikiem lub prokurentem.

Wspólnicy
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE