Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 12, obowiązujące od 10 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

NEW TECHNOLOGY TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000494122

NIP

5372626885

REGON

061639418

Data rejestracji

14 stycznia 2014 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Aleja Wspomnień 3, Kobylany, 21-540 Małaszewicze, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; Naprawa pojazdów samochodowych

 • Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 • Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

 • Roboty budowlane specjalistyczne

 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego członek zarządu jest upoważniony do samodzielnej reprezentacji spółki. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentacji spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie, a ponadto dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 14 stycznia 2014 r.

  Wartość udziałów

  3.8 tys. zł

  Liczba udziałów

  75

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 28 kwietnia 2016 r.

  Wartość udziałów

  500.00 zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 28 kwietnia 2016 r.

  Wartość udziałów

  500.00 zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Adres e-mail

NEW.TECHNOLOGY.TRADE@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015