Nazwa pełna

NEW TECHNOLOGY TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000494122

NIP

5372626885

REGON

061639418

Data rejestracji

14 stycznia 2014 r.

Adres siedziby

Aleja Wspomnień 3, Kobylany, 21-540 Małaszewicze, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2017 r.

228,2 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego członek zarządu jest upoważniony do samodzielnej reprezentacji spółki. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentacji spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie, a ponadto dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 14 stycznia 2014 r.

  Wartość udziałów

  3,8 tys. zł

  Liczba udziałów

  75

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 28 kwietnia 2016 r.

  Wartość udziałów

  500 zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 28 kwietnia 2016 r.

  Wartość udziałów

  500 zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Adres e-mail

NEW.TECHNOLOGY.TRADE@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015