Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 26, obowiązujące od 11 czerwca 2019 r.

Nazwa pełna

POLSKI STANDARD PŁATNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000493783

NIP

5213664494

REGON

147055889

Data rejestracji

13 stycznia 2014 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Cypryjska 72, 02-761 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

129.7 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

  • Działalność związana z oprogramowaniem

  • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

  • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

  • Działalność portali internetowych

  • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

  • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014