Nazwa pełna

PTCHEM-CHEMICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000492393

NIP

5252576535

REGON

147048330

Adres siedziby

Freta 16, 00-227 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 grudnia 2013 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W sytuacji, gdy zarząd spółki jest jednoosobowy, członek zarządu ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie. W sytuacji, gdy zarząd spółki jest wieloosobowy, spółka jest reprezentowana przez prezesa zarządu działającego samodzielnie, dwóch członków zarządu działających łącznie lub członka zarządu działającego łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014