Nazwa pełna

LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000492350

NIP

7120150496

REGON

430980913

Adres siedziby

Puławska 28, 20-822 Lublin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

2 stycznia 2014 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

87,9 mln zł

Kapitał docelowy

102,2 mln zł

Kapitał wpłacony

87,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków zarządu albo członka zarządu łącznie z jednym z prokurentów albo dwóch prokurentów łącznie. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki jest upoważniony prezes zarządu samodzielnie albo dwóch prokurentów łącznie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • REPREZENTANT JEDYNEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI - GMINY LUBLIN

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
 • Całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 1 lutego 2019 r.

  PROKURA ŁĄCZNA

 • Od 27 marca 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM.

 • Od 2 lutego 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM

 • Od 7 lipca 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

15,2 tys. zł

2020 r.

42,5 tys. zł

2019 r.

6,8 tys. zł

2018 r.

13,7 mln zł

2017 r.

60 mln zł

2016 r.

43,4 tys. zł

2014 r.

375 tys. zł

2013 r.

380,3 tys. zł

2011 r.

21,1 mln zł

2010 r.

170,5 tys. zł

2009 r.

840,6 zł

2006 r.

137 tys. zł

2004 r.

9,6 tys. zł

2004
2006
2009
2010
2011
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
9,6 tys. zł 137 tys. zł 840,6 zł 170,5 tys. zł 21,1 mln zł 380,3 tys. zł 375 tys. zł 43,4 tys. zł 60 mln zł 13,7 mln zł 6,8 tys. zł 42,5 tys. zł 15,2 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

152,1 mln zł

73,7 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.LPEC.PL

Adres e-mail

INFO@LPEC.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013