Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

706,1 tys. zł

2020 r.

271,5 tys. zł

2019 r.

63,2 tys. zł

2018 r.

564,5 tys. zł

2017 r.

221 tys. zł

2013 r.

534,3 tys. zł

2010 r.

1,9 tys. zł

2007 r.

17,5 tys. zł

2005 r.

754,2 tys. zł

2005
2007
2010
2013
2017
2018
2019
2020
2021
754,2 tys. zł 17,5 tys. zł 1,9 tys. zł 534,3 tys. zł 221 tys. zł 564,5 tys. zł 63,2 tys. zł 271,5 tys. zł 706,1 tys. zł