Nazwa pełna

CENTRUM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PŁATNICZYCH ESERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000490970

NIP

1181477610

REGON

016107240

Data rejestracji

13 grudnia 2013 r.

Data ostatniej zmiany

2 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

56 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

 • Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

 • Działalność związana z oprogramowaniem

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są: 1. Każdy z członków zarządu samodzielnie w sprawach zaciągania zobowiązań lub zbycia praw nie przekraczających kwoty 1. 000. 000 pln (jeden milion złotych) 2. Dwóch członków zarządu współnie w sprawie zaciągania zobowiązań lub zbycia praw przekraczających kwotę 1. 000. 000,00 pln (jeden milion złotych)

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • 190400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.040.000,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 369600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.960.000,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Adres WWW

WWW.ESERVICE.PL

Adres e-mail

ESERVICE@ESERVICE.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013