Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

63,4 mln zł

2019 r.

2,3 mln zł

2018 r.

2,9 mln zł

2017 r.

3,9 mln zł

2016 r.

5,7 mln zł

2015 r.

63,5 mln zł

2014 r.

15 mln zł

2013 r.

727,8 tys. zł

2012 r.

164,6 mln zł

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
164,6 mln zł 727,8 tys. zł 15 mln zł 63,5 mln zł 5,7 mln zł 3,9 mln zł 2,9 mln zł 2,3 mln zł 63,4 mln zł