Nazwa pełna

ZWIĄZEK DUŻYCH RODZIN "TRZY PLUS" - ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI

KRS

0000489840

NIP

7811891321

REGON

302607524

Adres siedziby

Zakopiańska 217, 60-467 Poznań, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

17 grudnia 2013 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu oddziału we wszystkich sprawach, w tym także w sprawach finansowych i majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawnionych jest dwóch członków zarządu oddziału w tym prezes lub wiceprezes. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 5. 000 zł, a także podpisanie jakiekolwiek umowy na okres dłuższy niż jeden rok wymaga pisemnej zgody komisji rewizyjnej oddziału wyrażonej w drodze uchwały.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Cel działania

A. Działanie na rzecz interesów społecznych i ekonomicznych rodzin wychowujących dzieci, w tym rodzin wielopokoleniowych opiekujących się seniorami, a w szczególności dużych rodzin. B. Działanie na rzecz solidarności rodzin wychowujących dzieci oraz opiekujących się seniorami, a w szczególności dużych rodzin. C. Działanie na rzecz pozytywnego obrazu rodziny, jako naturalnego środowiska rozwoju człowieka. D. Podejmowanie działań na rzecz uwzględnienia w prawodawstwie rzeczpospolitej Polskiej i unii europejskiej słusznych interesów rodzin.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2017 r.

1 tys. zł

Inne dane

Adres e-mail

WIELKOPOLSKA@3PLUS.PL