STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000489390

Numer NIP

5842734099

Numer REGON

222002530

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Adres WWW

WWW.KOSTKARUBIKA.ORG

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

ul. Burzyńskiego 6A / 21

80-462 Gdańsk

Polska

Działalność według PKD
 • 73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
 • 93, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
 • 32, 30, Z, PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO
 • 32, 40, Z, PRODUKCJA GIER I ZABAWEK
 • 58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
 • 82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
 • 47, 64, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 47, 65, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
 • 62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
 • 63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH