Dane aktualne

Nazwa pełna

POLSKIE STOWARZYSZENIE SPEEDCUBINGU

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

6 grudnia 2013 r.

KRS

0000489390

NIP

5842734099

REGON

222002530

Adres siedziby

Burzyńskiego 6A / 21, 80-462 Gdańsk, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność agencji reklamowych

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

 • Produkcja sprzętu sportowego

 • Produkcja gier I zabawek

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna gier I zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami I targowiskami

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

 • Działalność portali internetowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Inne dane

Adres WWW

WWW.KOSTKARUBIKA.ORG

Adres e-mail

PSS@KOSTKARUBIKA.ORG

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014

Ta organizacja ma jeszcze 3 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »