Nazwa pełna

MARKONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000489246

NIP

8842749429

REGON

022310309

Adres siedziby

Wrocławska 50, 58-100 Świdnica, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 grudnia 2013 r.

Kapitał zakładowy

700 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych upoważnieni są: przy zarządzie jednoosobowym - jedyny członek zarządu samodzielnie, przy zarządzie wieloosobowym - co najmniej dwóch członków zarządu łącznie lub co najmniej jeden członek zarzadu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 6 listopada 2019 r.

  Wartość udziałów

  396 tys. zł

  Liczba udziałów

  3960

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 6 listopada 2019 r.

  Wartość udziałów

  132 tys. zł

  Liczba udziałów

  1320

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

4,2 mln zł

2022 r.

4,5 mln zł

2021 r.

3,8 mln zł

2020 r.

3,4 mln zł

2019 r.

3,4 mln zł

2018 r.

3,5 mln zł

2017 r.

1,9 mln zł

2016 r.

709,7 tys. zł

2015 r.

641,5 tys. zł

2014 r.

473 tys. zł

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
473 tys. zł 641,5 tys. zł 709,7 tys. zł 1,9 mln zł 3,5 mln zł 3,4 mln zł 3,4 mln zł 3,8 mln zł 4,5 mln zł 4,2 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014