Poprzednio

SPP WYTWARZANIE 2

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

60,4 tys. zł

2020 r.

662,1 tys. zł