Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 29 listopada 2013 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE POLSKICH RESTAURATORÓW I PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI SYLVAN

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000488505

Data rejestracji

29 listopada 2013 r.

Adres siedziby

Marszałkowska 7, 00-626 Warszawa, Polska

Cel działania

Budowanie wizerunku restauratorów Polskich, - tworzenie warunków potrzebnych do rozwoju Polskiej kultury kulinarnej, - wsparcie restauratorów Polskich oraz ich promocja w kraju i za granicą, - podnoszenie jakości świadczonych usług restauratorskich, - promowanie tradycyjnych produktów spożywczych, - promowanie rozwoju wysokiej jakościowej produkcji, - promowanie rozwoju firm przyjaznych środowisku naturalnemu, - dbanie o ochronę i równowagę środowiska naturalnego, - ochrona tradycyjnych, wysokiej jakości produktów i przeciwstawianie ich genetycznie zmodyfikowanym produktom, mogącym przynieść szkody dla zdrowia i życia konsumentów, - kształtowanie świadomości konsumentów w sprawach ekologii, - obrona praw restauratorów oraz producentów żywności i osób przetwarzajacych żywność ekologiczną.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagany jest podpis jednego członka zarządu z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Przy zobowiązaniach, których wartość przekracza 50 tys. Złotych do ich ważności wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY