Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

9 lutego 2023 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie bez przeprowadzenia likwidacji

Postanowienie o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, sąd rejonowy dla m. St. Warszawy w warszawie xiv wydział gospodarczy krs, 21. 12. 2022 r. , sygn. Akt wa xiv ns- rej. Krs 19704/22/965