Poprzednio

DOZA MAKDOR

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

5

72,5 mln zł

41,9 mln zł