Poprzednio

DOZA MAKDOR

Nazwa pełna

MAKDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000488114

NIP

9372668236

REGON

243425866

Adres siedziby

363B, 39-205 Pustków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

29 listopada 2013 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionym do reprezentowania spółki jest: a) komplementariusz działający samodzielnie, b) prokurent działający samodzielnie (prokura samoistna), c) prokurent działający wraz z innym prokurentem (prokura łączna).

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 29 listopada 2013 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  2.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  2.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 8 lutego 2019 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  13 055 226,10 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  6.705.226,10 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  900.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  5 450 000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

42,7 tys. zł

2021 r.

146,2 tys. zł

2020 r.

14,2 mln zł

2019 r.

4,3 mln zł

2017 r.

24,3 mln zł

2017
2019
2020
2021
2022
24,3 mln zł 4,3 mln zł 14,2 mln zł 146,2 tys. zł 42,7 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

5

72,5 mln zł

41,9 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013