Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

KRS

0000048747

NIP

6410014068

REGON

271909683

Adres siedziby

Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 września 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

46,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentowania spółki uprawniony jest jednoosobowo członek zarządu lub dwóch prokurentów łącznie. 2. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki uprawniony jest dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • INSPEKTOR NADZORU SANITARNEGO

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  46,2 mln zł

  Liczba udziałów

  92394

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 28 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

962,1 tys. zł

2013 r.

243 tys. zł

2012 r.

314,8 tys. zł

2008 r.

10,1 tys. zł

2007 r.

4,4 tys. zł

2006 r.

95,8 tys. zł

2004 r.

930,6 tys. zł

2004
2006
2007
2008
2012
2013
2019
930,6 tys. zł 95,8 tys. zł 4,4 tys. zł 10,1 tys. zł 314,8 tys. zł 243 tys. zł 962,1 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

11,5 mln zł

4,9 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.PWIK.COM.PL

Adres e-mail

BOK@PWIK.COM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 10037 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001