Nazwa pełna

FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000048716

NIP

6340126246

REGON

270641528

Data rejestracji

28 września 2001 r.

Adres siedziby

Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5,7 mln zł

Kapitał docelowy

2,5 mln zł

Kapitał wpłacony

5,7 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Spółka notowana na GPW

Skrót:

FMF

Liczba wyemitowanych akcji:

574,8 mln

Wartość rynkowa:

775,9 mln zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka zarządu zarówno z prokurentem samoistnym jak i z prokurentem łącznym. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu

Zobacz jeszcze 27 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 33 wpisy historyczne
Prokurenci
  • Od 16 sierpnia 2016 r.

    PROKURA ŁĄCZNA- PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

  • Od 16 maja 2017 r.

    PROKURA ŁĄCZNA- PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

  • Od 26 lutego 2019 r.

    PROKURA ŁĄCZNA- PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZADU

Inne dane

Adres www

WWW.FAMUR.COM

Adres e-mail

FAMUR@FAMUR.COM.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 7755 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY REJESTROWY W KATOWICACH

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK