Nazwa pełna

INSTYTUT EDUKACJI SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000487031

NIP

7773234726

REGON

302589915

Data rejestracji

28 listopada 2013 r.

Adres siedziby

Gdyńska 143, 62-004 Czerwonak, Polska

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

27. 06. 2019 r. , uchwała nr 9 zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki pod firmą instytutu edukacji spółka akcyjna z siedzibą w czerwonaku z dnia 27 czerwca 2019 r. , notariusz jacek kaczorowski, jacek kaczorowski anna pospieszyńska kancelaria notarialna spółka cywilna, ul. Młyńska nr 2/4, 61-729 poznań, rep. A nr 12279/2019, 27. 06. 2019

Finanse

Kapitał zakładowy

106,3 mln zł

Kapitał wpłacony

106,3 mln zł

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.11.2013