Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W ELBLĄGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000048642

NIP

5782706307

REGON

170919369

Adres siedziby

Aleja Grunwaldzka 61, 82-300 Elbląg, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

17 października 2001 r.

Kapitał zakładowy

2,2 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych spółki oraz podpisywania w imieniu spółki w przypadku zarządu jednoosobowego upoważniony jest prezes zarządu jednoosobowo lub dwaj prokurenci łącznie, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego- dwaj członkowie zarządu bądź też członek zarządu łącznie z prokurentem.

Decyzje UOKiK

28 czerwca 2012 r.

RBG-14/2012

Nadużywanie pozycji dominującej

26 sierpnia 2009 r.

RBG-11/2009

Nadużywanie pozycji dominującej

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 17 października 2001 r.

  Wartość udziałów

  890 tys. zł

  Liczba udziałów

  8900

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 11 stycznia 2022 r.

  Wartość udziałów

  266,3 tys. zł

  Liczba udziałów

  2663

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 25 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

2,2 mln zł

2022 r.

8,5 mln zł

2021 r.

11,9 mln zł

2020 r.

6,1 mln zł

2019 r.

5,3 mln zł

2018 r.

4,8 mln zł

2017 r.

4,9 mln zł

2016 r.

5,2 mln zł

2015 r.

5,8 mln zł

2014 r.

6,2 mln zł

2013 r.

6,2 mln zł

2012 r.

5,8 mln zł

2011 r.

3,2 mln zł

2010 r.

1,3 mln zł

2009 r.

1,3 mln zł

2008 r.

840,2 tys. zł

2007 r.

653,5 tys. zł

2006 r.

765,6 tys. zł

2005 r.

1,1 mln zł

2004 r.

759,1 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
759,1 tys. zł 1,1 mln zł 765,6 tys. zł 653,5 tys. zł 840,2 tys. zł 1,3 mln zł 1,3 mln zł 3,2 mln zł 5,8 mln zł 6,2 mln zł 6,2 mln zł 5,8 mln zł 5,2 mln zł 4,9 mln zł 4,8 mln zł 5,3 mln zł 6,1 mln zł 11,9 mln zł 8,5 mln zł 2,2 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1392 SĄD OKRĘGOWY W ELBLĄGU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001