Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 28 września 2001 r.

Nazwa pełna

KLUB SPORTOWY "BIAŁKA"

KRS

0000048592

REGON

490470157

Adres siedziby

Środkowa 183, Białka Tatrzańska, 34-405 Bukowina Tatrzańska, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

Data rejestracji

28 września 2001 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu spośród niżej wymienionych: prezes klubu, zastępcy prezesa klubu, skarbnik klubu.

Cel działania

Celem klubu jest: 1. Rozwój łyżwiarstwa oraz hokeja na lodzie. 2. Rozwijanie wszelkich form rywalizacji sportowej i działalności wychowawczej wśród członków.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH A-96 SĄD REJONOWY W NOWYM SĄCZU