Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

53,3 tys. zł

2020 r.

568,3 tys. zł