Nazwa pełna

FUNDACJA EDUKACJI I NAUKI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000485007

NIP

9662090538

REGON

200818504

Data rejestracji

13 listopada 2013 r.

Adres siedziby

Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok, Polska

Cel działania

Działalność na rzecz wspierania i rozwoju dwóch obszarów: 1) edukacji i oświaty, 2) nauki i prac badawczo-rozwojowych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek zarządu samodzielnie. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych oświadczenia składa dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017