Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 25, obowiązujące od 28 października 2019 r.

Nazwa pełna

LOGIUS EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W RESTRUKTURYZACJI

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000484373

NIP

8943049490

REGON

022284457

Data rejestracji

5 listopada 2013 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Szybowcowa 31, 54-130 Wrocław, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

 • Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

 • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

 • Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

 • Transport kolejowy towarów

 • Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

 • Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

 • Transport drogowy towarów

 • Transport rurociągami paliw gazowych

 • Transport rurociągowy pozostałych towarów

 • Transport morski i przybrzeżny pasażerski

 • Transport morski i przybrzeżny towarów

 • Transport wodny śródlądowy pasażerski

 • Transport wodny śródlądowy towarów

 • Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

 • Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

 • Działalność usługowa wspomagająca transport morski

 • Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy

 • Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

 • Przeładunek towarów w portach morskich

 • Przeładunek towarów w portach śródlądowych

 • Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

 • Działalność morskich agencji transportowych

 • Działalność śródlądowych agencji transportowych

 • Działalność pozostałych agencji transportowych

 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

 • Działalność fotograficzna

 • Działalność związana z tłumaczeniami

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

 • Wypożyczanie kaset wideo, płyt cd, dvd itp.

 • Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

 • Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

 • Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego

 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych

 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

 • Tynkowanie

 • Zakładanie stolarki budowlanej

 • Posadzkarstwo; Tapetowanie i oblicowywanie ścian

 • Malowanie i szklenie

 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

 • Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

 • Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

 • Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

 • Sprzedaż hurtowa skór

 • Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

 • Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

 • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

 • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

 • Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

 • Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

 • Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

 • Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

 • Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

 • Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

 • Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

 • Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

 • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

 • Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek

 • Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej

 • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich

 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Komplementariusz działając przez swoje organy

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 5 listopada 2013 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000

  Wartość wkładu umówionego

  30.000

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  30.000

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013