Nazwa pełna

CUSTOM SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000483594

NIP

7123281543

REGON

061610410

Data rejestracji

30 października 2013 r.

Data ostatniej zmiany

3 października 2018 r.

Adres siedziby

Bursztynowa 18 / 19, 20-576 Lublin, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2017-01-01

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Uchwała nr 2 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników - akt notarialny rep. A nr 4642/2018, notariusz renata mierzwa, kancelaria notarialna w lublinie. , 02. 07. 2018

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał docelowy

30 tys. zł

Kapitał wpłacony

65 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność usługowa w zakresie informacji

 • Działalność związana z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

 • Zarządzanie rynkami finansowymi

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Działalność świadczona przez agencje inkasa I biura kredytowe

 • Działalność wspomagająca edukację

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Adres WWW

WWW.CUSTOMSOLUTIONS.PL

Adres e-mail

KONTAKT@CUSTOMSOLUTIONS.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014