Poprzednio

ZAKŁADY PŁYT PILŚNIOWYCH

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

2,7 mln zł

1,1 mln zł