Nazwa pełna

KROT INVEST KR INŻYNIERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS

0000483154

NIP

6211812784

REGON

302575764

Data rejestracji

28 października 2013 r.

Adres siedziby

Rawicka 41, 63-700 Krotoszyn, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

59,9 tys. zł

Kapitał wpłacony

59,9 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Beneficjenci rzeczywiści
Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje komplementariusz

Komplementariusze
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013