Dane aktualne

Nazwa pełna

"LAVINIA 201" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 października 2013 r.

KRS

0000482042

NIP

5252570076

REGON

146951446

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Adres siedziby

Miodowa 1, 00-080 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Wydawanie książek

 • Wydawanie gazet

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

 • Działalność agencji reklamowych

 • Wynajem I dzierżawa maszyn I urządzeń biurowych, włączając komputery

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Niezależnie od tego, czy zarząd jest jednoosobowy, czy wieloosobowy, spółkę reprezentuje każdy członek zarządu samodzielnie, zarówno w zakresie czynności sądowych, jak I pozasądowych.

Wspólnicy
 • 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Ta organizacja ma jeszcze 5 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »