Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 12, obowiązujące od 18 kwietnia 2019 r.

Nazwa pełna

"LAVINIA 201" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000482042

NIP

5252570076

REGON

146951446

Data rejestracji

29 października 2013 r.

Adres siedziby

Miodowa 1, 00-080 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Wydawanie książek

 • Wydawanie gazet

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

 • Działalność agencji reklamowych

 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Sprawozdanie za okres 1 listopada 2017 r. — 31 października 2018 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Niezależnie od tego, czy zarząd jest jednoosobowy, czy wieloosobowy, spółkę reprezentuje każdy członek zarządu samodzielnie, zarówno w zakresie czynności sądowych, jak i pozasądowych.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 5 marca 2015 r.

  Wartość udziałów

  2.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 5 marca 2015 r.

  Wartość udziałów

  2.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW