Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Podatek dochodowy

Więcej danych »

Dokumenty

Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 01.06.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 22.06.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 22.05.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 12.06.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 31.05.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 30.05.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 09.06.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 27.05.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 21.06.2013

  01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 18.06.2012

  01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 14.07.2011

  01. 01. 2010 r. -31. 12. 2010 r.

 • 18.06.2010

  01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 13.07.2009

  01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.

 • 07.07.2008

  01. 01. 2007 r. -31. 12. 2007 r.

 • 25.06.2007

  01. 01. 2006r. -31. 12. 2006r.

 • 11.07.2006

  01. 01. 2005r. -31. 12. 2005r.

 • 15.11.2005

  01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.

 • 20.06.2005

  01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 08.06.2004

  01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 15.07.2002

  2001 r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010 r. -31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.

 • 01. 01. 2007 r. -31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006r. -31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2005r. -31. 12. 2005r.

 • 01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 2001r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010 r. -31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.

 • 01. 01. 2007 r. -31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006r. -31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2005r. -31. 12. 2005r.

 • 01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

 • 2001r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010 r. -31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.

 • 01. 01. 2007 r. -31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006r. -31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2005r. -31. 12. 2005r.

 • 01. 01. 2003r. - 31. 12. 2003r.

 • 01. 01. 2002r. - 31. 12. 2002r.

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 2001r.

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  1840000

 • Nazwa serii

  SERIA B

  Liczba akcji w serii

  500000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wartość udziałów objętych za aport
 • 18 400 000,00 ZŁ