Nazwa pełna

"UZDROWISKO KOŁOBRZEG" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000048198

NIP

6710101676

REGON

000288171

Adres siedziby

Ks.piotra Ściegiennego 1, 78-100 Kołobrzeg, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

27 września 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

23,4 mln zł

Kapitał docelowy

18,4 mln zł

Kapitał wpłacony

18,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu lub członek zarządu z prokurentem, a w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 100% AKCJI

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 27 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

6,8 mln zł

2020 r.

176,5 tys. zł

2017 r.

8,6 tys. zł

2016 r.

4,1 tys. zł

2015 r.

3,4 tys. zł

2014 r.

622,3 tys. zł

2013 r.

1,2 mln zł

2012 r.

5,4 tys. zł

2007 r.

2 tys. zł

2004 r.

3 tys. zł

2004
2007
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2020
2021
3 tys. zł 2 tys. zł 5,4 tys. zł 1,2 mln zł 622,3 tys. zł 3,4 tys. zł 4,1 tys. zł 8,6 tys. zł 176,5 tys. zł 6,8 mln zł
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@UZDROWISKO.KOLOBRZEG.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2272 SĄD REJONOWY VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY W KOSZALINIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015