Poprzednio

EUROGRAPHIC POLSKA

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

23,1 mln zł

9,9 mln zł