Poprzednio

EUROGRAPHIC POLSKA

Nazwa pełna

EUROGRAPHIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000480781

NIP

9552351914

REGON

321433911

Adres siedziby

Pomorska 112, 70-812 Szczecin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 października 2013 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań w imieniu spółki uprawniony jest samodzielnie każdy z członków zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

2,2 mln zł

2019 r.

6 mln zł

2018 r.

1,3 mln zł

2018
2019
2020
1,3 mln zł 6 mln zł 2,2 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

23,1 mln zł

9,9 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015