Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

9,7 mln zł

2020 r.

529,7 tys. zł

2016 r.

79,7 tys. zł

2012 r.

40 tys. zł

2010 r.

904,2 zł

2009 r.

300 zł

2008 r.

661,5 tys. zł

2006 r.

1,6 tys. zł

2006
2008
2009
2010
2012
2016
2020
2021
1,6 tys. zł 661,5 tys. zł 300 zł 904,2 zł 40 tys. zł 79,7 tys. zł 529,7 tys. zł 9,7 mln zł