Nazwa pełna

B88 INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000479275

NIP

7822564034

REGON

302546917

Data rejestracji

3 października 2013 r.

Data ostatniej zmiany

7 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

60 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia I fundusze emerytalne

 • Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna

 • Wynajem I dzierżawa

 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura I pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Wspólnicy
 • Od 3 października 2013 r.

  576 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.800,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 3 października 2013 r.

  180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 3 października 2013 r.

  288 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14 400,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014