Nazwa pełna

POLSKA GRUPA BIOGAZOWA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000479209

NIP

5213656247

REGON

146892650

Adres siedziby

Gotarda 9, 02-683 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

30 września 2013 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

236,2 mln zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

236,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest samodzielnie prezes zarządu lub wiceprezes zarządu, zaś członek zarządu uprawniony jest do składania oświadczeń woli łącznie z innym członkiem zarządu lub prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

16 stycznia 2023 r.

DKK-9/2023

Kontrola koncentracji

7 października 2019 r.

DKK-197/2019

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014