Nazwa pełna

POLSKA GRUPA BIOGAZOWA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000479209

NIP

5213656247

REGON

146892650

Adres siedziby

Gotarda 9, 02-683 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

30 września 2013 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

76,8 mln zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

76,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje członek zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu wraz z prokurentem.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

16 stycznia 2023 r.

DKK-9/2023

Kontrola koncentracji

7 października 2019 r.

DKK-197/2019

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - WICEPREZES ZARZĄDU - W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 7 lipca 2021 r.

    PROKURENT ŁĄCZNY WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Adres e-mail

PGBIOGAZ@PGBIOGAZ.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014