Nazwa pełna

KOPALNIA SOLI BOCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000478929

NIP

8680000485

REGON

000867845

Adres siedziby

Campi 15, 32-700 Bochnia, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 września 2013 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

 • CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ TRZY MIESIĄCE

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Aktywów Państwowych

Udział Skarbu Państwa

100 %

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  1 mln zł

  Liczba udziałów

  20000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
 • PROKURA SAMOISTNA - UDZIELONA PROKURA UPRAWNIA PROKURENTA DO SAMODZIELNEGO I JEDNOOSOBOWEGO DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JAKIE ZWIĄZANE SĄ Z PROWADZENIEM SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

24,9 mln zł

2022 r.

26,3 mln zł

2021 r.

33,1 mln zł

2020 r.

16,6 mln zł

2019 r.

16,9 mln zł

2018 r.

18 mln zł

2017 r.

25,8 mln zł

2016 r.

16 mln zł

2015 r.

20,5 mln zł

2014 r.

16 mln zł

2013 r.

17 mln zł

2012 r.

22,1 mln zł

2011 r.

16,5 mln zł

2010 r.

15,5 mln zł

2009 r.

12,9 mln zł

2008 r.

14,8 mln zł

2007 r.

27,8 mln zł

2006 r.

14,9 mln zł

2005 r.

16 mln zł

2004 r.

28,9 mln zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
28,9 mln zł 16 mln zł 14,9 mln zł 27,8 mln zł 14,8 mln zł 12,9 mln zł 15,5 mln zł 16,5 mln zł 22,1 mln zł 17 mln zł 16 mln zł 20,5 mln zł 16 mln zł 25,8 mln zł 18 mln zł 16,9 mln zł 16,6 mln zł 33,1 mln zł 26,3 mln zł 24,9 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

11,8 mln zł

8,1 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014