Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

9,6 mln zł

2021 r.

11,5 mln zł

2020 r.

11,5 mln zł

2019 r.

13,1 mln zł

2018 r.

14,5 mln zł

2017 r.

14,6 mln zł

2016 r.

13 mln zł

2015 r.

15,2 mln zł

2014 r.

15,3 mln zł

2013 r.

4,3 mln zł

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4,3 mln zł 15,3 mln zł 15,2 mln zł 13 mln zł 14,6 mln zł 14,5 mln zł 13,1 mln zł 11,5 mln zł 11,5 mln zł 9,6 mln zł