Nazwa pełna

IMPULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000478855

NIP

5993168321

REGON

081163800

Adres siedziby

Poleska 19 D, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 września 2013 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego składanie oświadczeń oraz podpisywanie w imieniu spółki wymaga łącznego działania dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 24 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

9,6 mln zł

2021 r.

11,5 mln zł

2020 r.

11,5 mln zł

2019 r.

13,1 mln zł

2018 r.

14,5 mln zł

2017 r.

14,6 mln zł

2016 r.

13 mln zł

2015 r.

15,2 mln zł

2014 r.

15,3 mln zł

2013 r.

4,3 mln zł

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4,3 mln zł 15,3 mln zł 15,2 mln zł 13 mln zł 14,6 mln zł 14,5 mln zł 13,1 mln zł 11,5 mln zł 11,5 mln zł 9,6 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.IMPULS24.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013