Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

13 mln zł

2018 r.

6 tys. zł

2016 r.

79 tys. zł

2015 r.

6 tys. zł

2015
2016
2018
2020
6 tys. zł 79 tys. zł 6 tys. zł 13 mln zł