Nazwa pełna

ISOROC POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

KRS

0000476683

NIP

5272435536

REGON

015741851

Adres siedziby

Leśna 30, 13-100 Nidzica, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

13 września 2013 r.

Kapitał zakładowy

32,7 mln zł

Kapitał wpłacony

32,7 mln zł

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

19. 10. 2021, notariusz grzegorz rogala, kancelaria notarialna w warszawie, rep. A. : 14711/2021 , 19. 10. 2021

Status podatnika VAT
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

42,1 tys. zł

2015 r.

11,2 tys. zł

2013 r.

200,1 tys. zł

2012 r.

147,5 tys. zł

2011 r.

48,3 tys. zł

2010 r.

1,6 tys. zł

2009 r.

52,1 tys. zł

2006 r.

44,6 tys. zł

2005 r.

264,6 tys. zł

2005
2006
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2020
264,6 tys. zł 44,6 tys. zł 52,1 tys. zł 1,6 tys. zł 48,3 tys. zł 147,5 tys. zł 200,1 tys. zł 11,2 tys. zł 42,1 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.ISOROC.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013