FUNDACJA

Numer KRS

0000476631

Numer NIP

7010405417

Numer REGON

146988946

Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU SKŁADA JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, ZAŚ W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

ul. Nowogrodzka 10 / 4

00-511 Warszawa

Polska