Dane aktualne

Nazwa pełna

FUNDACJA SPOŁECZNOŚCI GIEŁDOWYCH

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

12 września 2013 r.

KRS

0000476631

NIP

7010405417

REGON

146988946

Adres siedziby

Nowogrodzka 10 / 4, 00-511 Warszawa, Polska

Cel działania

Integracja środowisk osób związanych z rynkiem kapitałowym.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu fundacji składa prezes zarządu. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu fundacji w sprawach zwykłego zarządu składa jednoosobowo prezes zarządu, zaś w sprawach przekraczających zwykły zarząd do składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie prezesa zarządu z jednym z członków zarządu.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

3 aktualne powiązania