Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 12, obowiązujące od 4 lutego 2020 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA AMERICAN DREAM

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000476492

NIP

5252564816

REGON

146871859

Data rejestracji

10 września 2013 r.

Adres siedziby

Aleja Wojska Polskiego 41 / 43, 01-503 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność obiektów kulturalnych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Reprodukcja zapisanych nośników informacji

  • Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

  • Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

  • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

  • Reklama

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

  • Pozaszkolne formy edukacji

  • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Sprawozdanie za rok 2018
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest członek zarządu samodzielnie, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015