Nazwa pełna

POLSKA ENERGETYKA WODNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000476369

NIP

5291801864

REGON

146859150

Adres siedziby

Prawników 17, Duchnice, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 września 2013 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2018

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
  • wspólnik spółki z o.o.

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

1,8 mln zł

2018 r.

1,9 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

8 mln zł

4 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.PEW.BIZ.PL

Adres e-mail

BIURO@PEW.BIZ.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013