STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000047625

Numer NIP

6651087494

Numer REGON

311558448

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ODDZIAŁU TERENOWEGO TWK UPOWAŻNIONY JEST PREZES JEDNOOSOBOWO, A W RAZIE JEGO NIEOBECNOSCI ŁĄCZNIE JEDEN Z WICEPREZESÓW WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD ORAZ UDZIELANIA PEŁNOMOCNITW UPOWAŻNIONY JEST PREZES JEDNOOSOBOWO, A W RAZIE JEGO NIEOBECNOŚCI ŁĄCZNIE DWÓCH WICEPREZESÓW.

ul. Szeroka 8

62-506 Konin

Polska

Działalność według PKD
 • 10, 85, Z, WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ
 • 18, 14, Z, INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI
 • 56, 10, A, RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
 • 73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
 • 81, 22, Z, SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW
 • 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
 • 82, 92, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
 • 86, 90, A, DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
 • 96, 01, Z, PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH
 • 96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Ten podmiot jest wspólnikiem w:
 • 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ