Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ TERENOWY W KONINIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000047625

NIP

6651087494

REGON

311558448

Adres siedziby

Szeroka 8, 62-506 Konin, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wytwarzanie gotowych posiłków I dań

Przedmiot pozostałej działalności
 • Introligatorstwo I podobne usługi

 • Restauracje I inne stałe placówki gastronomiczne

 • Działalność agencji reklamowych

 • Specjalistyczne sprzątanie budynków

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Działalność związana z pakowaniem

 • Działalność fizjoterapeutyczna

 • Pranie I czyszczenie wyrobów włókienniczych I futrzarskich

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania I zaciągania zobowiązań oddziału terenowego twk upoważniony jest prezes jednoosobowo, a w razie jego nieobecnosci łącznie jeden z wiceprezesów wraz z członkiem zarządu. Do ważności oświadczeń w zakresie praw I obowiązków majątkowych przekraczających zwykły zarząd oraz udzielania pełnomocnitw upoważniony jest prezes jednoosobowo, a w razie jego nieobecności łącznie dwóch wiceprezesów.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
 • 15. 06. 2018r. - uchwalono nowy statut (przyjęty w dniu 05. 11. 2016r. Podczas obrad xiv zjazdu krajowego polskiego towarzystwa walki z kalectwem)

 • 01. 10. 2013r. - uchwalono nowy statut (przyjęty w dniu 23. 08. 2012r. Podczas obrad xiii zjazdu krajowego polskiego towarzystwo walki z kalectwem

 • 26. 05. 2007r. Na nadzwyczajnym zjeździe krajowym polskiego towarzystwa walki z kalectwem - zjazd uchylił dotychczasowy statut twk w całości I przyjął nowy, jednolity tekst statutu.

 • Zmiany z dnia 04. 01. 2001 r. W : §3 ust. 1, §3 ust. 2, §3 ust. 3, §4 ust. 1,§4ust. 2, §6, §12, §14 ust. 1, §15 ust. 1, §15 ust. 2, §15 ust. 3,§16 ust. 2, §18 ust. 1pkt. 3, §19 ust. 1 pkt. 2, §19 ust. 2, §23 ust. 1 pkt. 1, §24 ust. 1 pkt. 3, §25ust. 2 pkt. 6, §25 ust. 2 pkt. 9, §25 ust. 2 pkt. 10, §25 ust. 2 pkt. 11, §25 ust. 2pkt. 2, §26 ust. 1, §26 ust. 2, §26 ust. 5 pkt. 1, §26 ust. 5 pkt. 2, §26 ust. 5pkt. 5, §26 ust. 5 pkt. 7, §26 ust. 5 pkt. 12, §27 ust. 2, §27 ust. 3, §28 ust. 1, §29pkt. 3, §31 ust. 1, §31 ust. 3, §32 ust. 1 pkt. 2, §32 ust. 1 pkt. 3, rozdział v,§33 ust. 1, §36, §37 ust. 1, §37 ust. 2, §37 ust. 3, §37 ust. 4, §38 ust. 3, §41ust. 1 pkt. 2, §41 ust. 1 pkt. 3, §41 ust. 1 pkt. 4, §41 ust. 1 pkt. 5, §42 ust. 3,§43, §48 ust. 1, §48 ust. 3, §52 ust. 1 pkt. 3, §52 ust. 2 pkt. 6, §55 ust. 1, §55ust. 2, §56 ust. 1, §56 ust. 2, §56 ust. 3, §57, §59.

 • 3 kwietnia 1990r.

Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 28.08.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 13.06.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 10.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 14.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 06.09.2013

  01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 16.04.2012

  01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 604 SĄD OKRĘGOWY W KONINIE I WYDZIAŁ CYWILNY SEKCJA REJESTROWA

{{ fieldValue.v }}