Nazwa pełna

SHIPSBOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000476186

NIP

8792671374

REGON

341477175

Adres siedziby

Czerniakowska 71 / 613, 00-715 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 września 2013 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu jest uprawniony do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu spółki.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Sprawozdanie za rok 2021

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Podatek dochodowy

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 9 września 2013 r.

  Wartość udziałów

  1 tys. zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 5 czerwca 2014 r.

  Wartość udziałów

  4 tys. zł

  Liczba udziałów

  40

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

5,6 mln zł

2020 r.

2,9 mln zł

2019 r.

2,2 mln zł

2018 r.

250 tys. zł

2016 r.

140 tys. zł

2015 r.

150 tys. zł

2015
2016
2018
2019
2020
2021
150 tys. zł 140 tys. zł 250 tys. zł 2,2 mln zł 2,9 mln zł 5,6 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013