Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 15 marca 2005 r.

Nazwa pełna

POMORSKO-KUJAWSKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

KRS

0000047510

REGON

870335362

Adres siedziby

Szczytna 01 / 08, 87-100 Toruń, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

26 września 2001 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia dotyczące praw i obowiązków składają: prezes lub wiceprezes oraz jeden z pozostałych członków zarządu

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Cel działania

Celem działalności stowarzyszenia jest: 1. Tworzenie zasad współpracy pomiędzy członkami stowarzyszenia. 2. Wypracowywanie zasad etyki zawodowej oraz kontrola i egzekwowanie ich stosowania. 3. Ochrona i reprezentacja członków stowarzyszenia. 4. Dbałość o wysoki poziom usług i kwalifikacji zawodowych pośredników. 5. Promocja i propagowanie korzystania z usług członków stowarzyszenia oraz udział w tworzeniu rynku nieruchomości.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 607 SĄD OKRĘGOWY W TORUNIU